कविता : नागरिकता


नागरिकता – राम प्रसाद खनाल

न यो बा हो
न त आमा नै हो
माटो संग जोडिएको कबज हो
न यो ज्वाईंलाई दिने उपहार हो
न त बुहारीलाई दिने गहना हो
यो न त छोरीलाई दिने दाईजो नै हो
छोराछोरीलाई दिने अंश पनि हैन यो
न त भान्ज भान्जीलाई दिने दक्षिणा नै हो
यो त देश हो
हाम्रो माटो हो
माटो प्रतिको गौरव हो
राष्ट्रियता प्रतिको सम्मान हो
राष्ट्रले दिने माया हो
राष्ट्रले नागरिक प्रति गरेको सम्मान हो

प्रतिक्रिया दिनुहोस